Chào mừng tất cả các bạn đội viên, nhi đồng đến với bài phát thanh măngnon nói về lợi ích, tác dụng của luyện tập thể dục thể thao, tăng cường sức khỏeđể phòng chống dịch bệnh.Các bạn ạ sức khoẻ và trí tuệ là tài sản quý nhất của con người và mỗiquốc gia. Có sức khoẻ là có tất cả. Muốn có sức khoẻ, ...